Sophia (Spirit)

Een keer droomde ik van het woord Pistis Sophia en ontdekte dat het een gnostisch apocrief geschrift is uit de 2e eeuw na Christus met Sophia, een goddelijk vrouwelijk wezen in de hoofdrol. In de gnostische stroming, evenals in veel andere religieuze tradities, is het vrouwelijke aspect van het goddelijke essentieel en dat  raakte me in hart en had een helende werking. Het “divine feminine”, het vrouwelijk goddelijke, is mijn kern. Je zou kunnen zeggen dat Sophia mij beweegt. Nu is het meteen duidelijk waar de naam van mijn site vandaan komt. Met name Annine van der Meer van de stichting PanSophia is hierin een belangrijke inspiratiebron voor mij geweest

Sophia Spirit
Meditatie

Spirituele biografie

Bij de intrede van de secularisatie in de jaren zestig verliet mijn familie de kerk, in ons geval het rooms – katholieke nest. Ik vond geen bedding meer voor het mysterie en keerde me zoals velen naar de oosterse religies. Ik ging transcendente meditatie beoefenen en ben nooit meer gestopt met studeren en mediteren. Een aantal mystieke ervaringen verdiepten mijn commitment.  Ik zie mezelf als multireligieus en zoek altijd naar de onderliggende stroom, het innerlijke esoterisch pad van de wijsheidstradities. Belangrijke bronnen voor mij waren bijvoorbeeld het Soefisme van Hazrat Inayat  Khan, Theosofie en Antroposofie. De laatste jaren houd ik me intensief bezig met de vrouwelijke aspecten van het goddelijke, gnostiek en gnostische healing.  In de gnostiek is een grote plaats ingeruimd voor het vrouwelijk godsbeeld en de rol van vrouwen als genezer, spirituele leider en lerares.

Over mij

Hallo, mijn naam is Anja Schaafsma en ik woon in Den Haag. Vijfenveertig jaar was ik werkzaam in het onderwijs als docent en docententrainer. Heel graag wil ik doorgaan met het werken in groepen, maar nu op het gebied van spiritualiteit en zingeving.

Anja Schaafsma

Rituelen en healing

Rituelen, alleen of in een kring uitgevoerd, kunnen krachtig werken en de handelingen van bijvoorbeeld bidden, ademhalen, mediteren, dansen, zalven, visualiseren, aanroepen kunnen innerlijk een krachtige genezing of transformatie bewerkstelligen. Ik heb jarenlang Reconnective healing gepraktiseerd en Ho’oponopono, een Hawaiaans sjamanistisch ritueel voor vergeving en verzoening.

Momenteel verdiep ik me in de eeuwenoude overgeleverde Sophiaanse gnostische rituelen.

De betekenis van het logo van de levensbloem

De levensbloem is een basissymbool van de heilige geometrie, een blauwdruk voor de hele schepping en is overal ter wereld vanaf de oudheid te vinden. Ernaar kijken heeft al een helende werking. De levensbloem ontstaat vanuit een cirkel die zich in tweeën deelt. De tweede cirkel met het middelpunt op de omtrek van de eerste cirkel geeft een overlappend gebied, dat de vesica piscis wordt genoemd. De kern van de levensbloem bevat zeven cirkels die de zeven dagen van de schepping symboliseren. Door de cirkels naar buiten toe uit te breiden ontstaat een ruimtelijke figuur van acht cellen die het embryo uitbeelden. Als je de cirkels uitbreidt ontstaat de levensbloem. De levensbloem bevat ook de platonische lichamen, die vuur, aard,  lucht, water en ether symboliseren. De levensbloem is ook symbool van ons lichtlichaam, het lichaam  van de ziel.

Stadsklooster Delft

Stadsklooster Delft

Sinds de oprichting drie jaar geleden ben ik betrokken bij het Stadsklooster Delft als lid van de kerngroep en als begeleider van groepen (www.stadskloosterdelft.nl). Stadsklooster Delft is een open spiritueel netwerk waar we onze bezoekers en elkaar willen steunen bij onze spirituele groei.

In het klooster is er aandacht voor alle wijsheidsbronnen.

Op alle genoemde gebieden bied ik in Delft en Den Haag sessies aan. Mocht je interesse hebben om een keer aan een van mijn activiteiten deel te nemen, voel je van harte welkom.