Over Sophia Spirit

Mijn naam is Anja Schaafsma en graag vertel ik je iets over mezelf. Vijfenveertig jaar was ik werkzaam in het onderwijs waar ik me met veel plezier bezig hield met lesgeven, trainen, adviseren en begeleiden van docenten en managers. Met het werken in groepen wil ik graag doorgaan maar nu op het gebied van spiritualiteit, want dat heeft een grote plaats in mijn leven.

Aanbod van activiteiten

In mijn aanbod kan je onderscheid maken tussen gespreksgroepen en rituele sessies.

Gespreksgroepen

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen ligt het accent meer op het delen van kennis, maar er is altijd ruimte voor stilte, meditatieve momenten, uitwisseling en muziek. Vaak is een boek de aanleiding voor het gekozen thema en de inhoud van de lezing.

Rituele sessies

In deze sessies creëren we in een groep een heilige cirkel en voeren we samen een ritueel uit.

Daar gaat dan ook de meeste aandacht naar toe, maar ook in deze sessie wordt er kennis gedeeld en delen we ervaringen.

Huiskamersessies

Huiskamersessies

In de meeste gevallen heb ik een ruimte gehuurd in Delft of Den Haag, maar als je het leuk vindt om een keer een sessie te hosten voor een groepje vrienden of belangstellenden, dan kom ik ook met plezier bij mensen thuis.

Agenda

Er zijn op dit moment geen toekomstige activiteiten.