Activiteiten

Je vindt hier enkele voorbeelden van activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Mocht je interesse hebben in een van deze activiteiten bij je thuis of op een andere locatie, neemt u dan contact op.

Gespreksgroepen

Het geheime evangelie van Maria Magdalena

Een jonge vrouw zei tot Maria, ‘’ Wanneer wordt de wereld getransformeerd  ? ‘’.  Maria zei, ‘’ Het wordt niet getransformeerd, want het is al heilig voor de Moeder. Als jij wordt getransformeerd zal de wereld worden getransformeerd. Want jij bent de wereld en de wereld ben jij.  Word als de moeder en je zult de Grote Transformatie zien, en toch is er niets veranderd’’.

De wereld van vandaag heeft een goddelijke feminine invloed en kracht van vrouwelijkheid nodig.  Dit boek  is een van de vele stemmen die verkondigen van de Moeder geest en van de  gelijkheid van man en vrouw in spirituele traditie en ontwikkeling. De Gnostische geschriften werpen een ander licht op Maria Magdalena, haar relatie met Jezus en haar rol tussen de discipelen. In veel scholen binnen het  Gnostisch Christendom speelt Maria Magdalena een essentiële rol in de openbaring van de evangeliën. In deze sessie bestuderen we het leven van Maria Magdalena volgens de Gnostische traditie en maken we kennis met het Sophiaanse evangelie van Maria Magdalena middels haar 250 wijsheidsuitspraken.

Het geheime evangelie van Maria Magdalena
Gnostiek

Gnostiek, een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten ( Stephan A. Hoeller)

Het Griekse woord Gnosis betekent kennis, de ware kennis van het hart. De gnostische wereldbeschouwing ontwikkelde zich 2000 jaar geleden naast de Joods-Christelijke traditie 2000. Terwijl bij het orthodoxe Christendom de nadruk lag op het geloof ligt bij de Gnostiek de focus op het bereiken van een staat van bewustzijn, op een directe levende ervaring met de goddelijke wereld. Die visie op zich werd al snel ketters verklaard. In deze sessie wordt ingegaan op de Gnostiek als de oorspronkelijke mystieke traditie van het westen.  We leren over:

  • De Gnostische visie op de goddelijke en de materiële wereld, Goed en Kwaad, en de essentie van de menselijke ziel.
  • De Gnostische Christus als een boodschapper van het licht, een gids op het pad van de heilige mysteriën. Sophia is het gnostisch archetype van de vrouwelijke wijsheid, van God de Moeder.
  • De Gnostische geschriften, sacramenten en rituelen en stromingen als de Mandeans, de Manicheeërs en de Katharen.
  • De Gnostische literatuur die grote invloed had op culturele giganten als Voltaire, Blake Yeats en Yung.
  • Gnostiek in het Oosten en het Westen en wat Gnostiek voor ons kan betekenen in de 21e

In naam van God, de relatie tussen religie, compassie en geweld, Karen Armstrong

Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig– zo luidt een populaire atheïstische claim. Karen Armstrong, prominent deskundige  op het gebied van wereldreligies, neemt de lezer in haar boek mee op ontdekkingstocht

in een reis van de prehistorie tot de huidige tijd met deze claim als rode draad. Wat zijn de redenen voor oorlog en geweld en wat is de relatie met sociale, economische of politieke factoren. Wat is de rol van compassie en religie en hoe krijgt dit vorm in de verschillende stromingen door de tijden heen. Naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide is er een Jezus en naast de jihadist is er een Boeddha geweest pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Karen Armstrong maakt zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening. Na een inleiding over de inhoud van het boek gaan we in gesprek met elkaar en buigen we ons over de vraag wat we zelf kunnen doen om de verbindende en verzoenende elementen van religie in ons eigen leven vorm te geven.

In naam van God
Van Sophia tot Maria

Van Sophia tot Maria

Over het vrouwelijke aspect van het goddelijke

In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en Christelijke apocrieven die bij Qumran en Nag Hammadi  zijn opgegraven is Sophia als vrouw van de allerhoogste  God aanwezig. Gods wederhelft met haar kosmische kennis wordt in de tijd weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste en we kunnen haar vinden in mythen, symbolen, heilige teksten en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad. In deze serie over Sophia bouwen we haar tempel weer op en ontdekken hoe ze zich manifesteerde in Egypte, India, Griekenland en in het westerse, oosterse en gnostische Christendom. Hiermee kunnen we een verloren gods – , mens en wereldbeeld herstellen en ontdekken hoe Sophia in ons eigen leven een rol speelt.

Ik baseer me op het boek  ’Van Sophia tot Maria’ van Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en theoloog. Ze is oprichter, voorzitter en docent van de academie PanSophia, het  kenniscentrum dat zich richt op het herontdekken van de vrouwelijke god en de bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen.

Een tipje van de sluier

Over bijzondere ervaringen die ons leven veranderen

Er zijn momenten in het leven dat je een bijzondere ervaring kunt beleven. Je ervaart een andere werkelijkheid, een die het leven ingrijpend kan veranderen. Misschien heb je het in je eigen leven ondervonden. De aanleiding kan verschillen. Soms start het met een crisis in het leven, maar het maar het kan ook gaan om een bijzondere droom, een beleving in de natuur of een ontmoeting met een aanwezigheid. De laatste jaren is er aandacht besteed aan wat met de “bijna-doodervaring” noemt.
Pim van Lommel heeft er onder andere over geschreven. Mensen praten tegenwoordig wat makkelijker over deze zaken, ook in de media, maar voor velen is er nog steeds huiver om erover te spreken. Toch is het een veel voorkomend verschijnsel dat zich in de hele wereld manifesteert. En het is van alle tijden.
In deze bijenkomst  gaan we dieper op dit onderwerp in. We luisteren vooral naar elkaars verhalen en leggen kort een link met het verleden, de oude tradities en mystieke ervaringen van de mens door de eeuwen heen. Monique en ik delen ook graag onze persoonlijke  ervaringen. Je hoeft natuurlijk niet zelf iets te hebben meegemaakt om aan de sessie deel te nemen. We wisselen de verhalen af met momenten van stilte en muziek.

Een tipje van de sluier

Rituele sessies

Spirituele genezing, een pad naar transformatie

De Sophiaanse Gnostische stroming kent een eeuwenoude traditie van genezing van lichaam, ziel en geest, die werd overgedragen middels krachtige Gnostische genezingspraktijken. De gehanteerde technieken omvatten onder andere  mystiek gebed, meditatie en heilige ceremonieën en worden in deze tijd in de openbaarheid gebracht. De praktijken zijn ernaast altijd gericht op bewustwording en kunnen leiden tot directe spirituele en mystieke ervaringen. De invloed van de Kabbala is in deze traditie duidelijk aanwezig, waarbij Jeshua, Jezus, Maria Magdalena en de aartsengel Raphael een cruciale rol spelen in de ceremonieën. Ook hecht men veel waarde aan het uitspreken van heilige namen die een spirituele energie generen.

In de sessie zullen we kennis maken met een aantal technieken en leren we over de betekenis van het Kabbalistisch kruis en hoe we die vormgeven. De basis voor de sessie komt uit het boek “Gnostic healing, revealing the hidden power of god, Tau Malachi &  Siobhan Houston, Llewellyn Worldwide”.

Kabbalistisch kruis
Ho' oponopono

Kennismaken met Ho’ oponopono

Ho’oponopono is een eeuwenoud Hawaïaans ritueel dat werd uitgevoerd door een Kahuna, een wijze vrouw.  Je kunt het opvatten als een ritueel, een ceremonie of een gebedsdienst.  Met ho’oponopono kan je werken aan je eigen psychische genezing. Het effect is meer harmonie en vreugde in je leven. Het zet een mystiek proces in gang van loslaten van negatieve gedachten en het toelaten van heilige woorden en gedachten. Wat op je pad komt kan je zuiveren. Je voelt spijt, vergeeft jezelf in liefde en dankbaarheid en laat het daarna over aan de bron, die alles transformeert naar liefde. Na een introductie over de achtergronden en de levensvisie bij Ho’oponopono ondergaan we zelf het ritueel. Ho’oponopono kan een onderdeel worden van je persoonlijke levenssfeer, vergelijkbaar met een terugkerende meditatie.