Van Sophia tot Maria

In een presentatie besteed ik aandacht aan het prachtige boek Van Sophia tot Maria van Annine van der Meer. Het boek gaat in op de vergeten en verloren Sophia, de verborgen moeder in de joodse en christelijke traditie. De Sophia die in de christelijke traditie is overgebleven is een schim van wie ze ooit was. Als God de Moeder en partner van God de vader was zij bekend en bemind. Maar wij verloren de vrouwelijke kant van God, zijn vrouwelijk aangezicht.

Hierna kelderde ook het aanzien van de vrouw in de samenleving, het godsbeeld werd mannelijk en het wereld- en mensbeeld werden dat ook . In tal van wetenschappen wordt het bestaan van Sophia de laatste tijd opnieuw blootgelegd.

In het boek draagt Annine van der Meer veel nieuw opgegraven informatie aan om het verloren godsbeeld weer aan het licht te brengen en God de Moeder in ere te herstellen. Het is spannend om te onderzoeken wat deze nieuwe kennis doet met onze eigen beelden van het goddelijke.

Opgave               :      Anja Schaafsma, schaafanja@gmail.com /  www.sophiaspirit.nl

Datum en tijd    :      Dinsdagavond 8 juni  2021  19.30 – 21.30

Vorm                   :      In Zoom