Is Bevrijdingstheologie nog relevant ? 19 augustus 2021

De Bevrijdingstheologie was groot in de ‘’ linkse’’ jaren zestig en zeventig  en is oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. De beweging had toen een sterke uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk geïnspireerd tot actie. Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat was  het gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving ? Wie van ons heeft ervaring met deze beweging ? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze tijd ofwel heeft het nog bestaansrecht ? Hoe kan je het begrip ‘’ bevrijding ‘’ verstaan vanuit een religieus perspectief  ? Bevrijdt God nog steeds of is religie meer persoonlijk geworden, iets tussen het individu en de Eeuwige ? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spirituele beweging en haar betekenis voor onze tijd.

Datum en tijd               Donderdagmiddag 19 augustus 2021 van  14.00 –  16.00

Locatie                           Lutherse kerk, Noordeinde 4  in Delft ;  door het hek en bellen aan de deur

Kosten                            5 euro

Aanmelden                   Anja  Schaafsma   /   schaafanja@gmail.com